تعمیرات آیفون تصویری الکتروپیک

این برند اغلب در سه بخش:مانیتور داخلی واحدها، کابل کشی و پنل بیرونیدچار نقص و خرابی میshy;شود؛ اما قسمتی از این آیفونshy;ها که اغلب بیشتر از بخشshy;های دیگر خراب میshy;شود در بردshy;های آن است ازجمله:

 • برد تغذیه
 • برد اصلی
 • برد کیبورد
 • برد تصویر

عیب یابی آیفون تصویری الکتروپیک

تعمیر برد اصلی آیفون الکتروپیک

این برد را از آن جهت برد اصلی میshy;گویند که به تولید صدا، تصویر و تایمر تصویر میshy;پردازد. در واقع ایجاد هر گونه نقص در یکی از اجزاء مربوط به صدا یا تصویر میshy;تواند برد اصلی و عملکرد آن را دچار اختلال کند. این برد شامل چندین قطعه اصلی بوده که بهتر است برای آشنایی بیشتر با نحوه عملکردآیفون تصویری الکتروپیک، آنها را بشناسید:

 • میکروسوییچ (هوک)
 • خازنshy;های صفحه
 • پتانسیومترها
 • IC زنگ
 • IC صدا

با خرابی این قطعات چه باید کرد؟

الف) تعمیر قطعات میکروسویچ

وظیفه میکروسوییچshy;ها قطع و وصل کردن صدا و تصویر است. این قطعه معمولا پس از چند سال کار کردن دچار مشکلاتی مانند رسوبshy;گیری شده که به نظر یک تعمیرکار و متخصص نیازمند است. بنابراین برای تعمیر وعیب یابی آیفون تصویری الکتروپیکدر قطعاتش آن را باید به فردی کارشناس واگذار کرد.

ب) خازنshy;ها

این قطعات نیز عملکردی مهم داشته و در صاف شدن یا عقب افتادن ولتاژ از جریان استفاده میshy;شوند که ایجاد خلل در نحوه صدارسانی را به خازنshy;ها منتسب میshy;دانند.

ج) پتانسیومترها

این قطعات در بردهای الکترونیکی وظایفی از جمله: تغییر میزان صدای خروجی، تغییر میزان رنگ تصویر و تغییر میزان روشنایی در تصویر را داشته که مانند یک وسیله مقاومتی در برابر تغییرات صدا عمل میshy;کند که میshy;توان در زمان تعمیر آن را از مدار خارج یا دو پایه آن را به صورت کوتاه متصل کرد.

د) IC زنگ و صدا

وظیفه آی سی صدا شنیده شدن صداست که توسط آمپلی فایر به کار رفته در آن انجام میshy;شود. پس اگر زمانی در شنیدن صدای طراف مقابل یا زنگ آیفون نقصی را حس کردید، احتمالا تعمیرکار در هنگام عیب یابی و تعمیر آیفون تصویری الکتروپیک به سراغ آی سی صدا و زنگ رفته و آمپلی فایر آن را دستکاری می کند.

تعمیر برد تغذیه در آیفون الکتروپیک

برد اصلی که بقیه اجزاء از آن تغذیه میshy;شوند. گاهی سرچشمه همه نقصshy;ها در این برد اصلی است و برای عیب یابی آیفون تصویری الکتروپیک به سراغ این قسمت میshy;روند. از جمله نشانهshy;هایی که حاکی از خرابی در این برد است میshy;توان به:پر پر شدن تصویر، تیک تیک کردن صدای آیفون، باز نکردن درب ساختمان و روشن و خاموش شدن مکرر چراغ آیفوناشاره کرد. اما چطور میshy;توان این برد را تعمیر کرد؟

این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که بردهای به کار رفته در برندهای دیگر به هیچ وجه مناسب استفاده در آیفون الکتروپیک نیستند. این آیفون به گونهshy;ای طراحی شده که برد سایر برندها روی آن کار نخواهد کرد؛چراکه ولتاژ برد تغذیه در الکتروپیک عملکردی متفاوت از سایر برندها دارد. پس حتما در زمان انتخاب آیفون تصویری درباره برد تغذیه آن پرس و جو کنید. بردهای این برند از نوع برد تغذیه سوییچینگ بوده و با ولتاژهای بالا کار میshy;کنند.

تعمیر برد کیبورد آیفون الکتروپیک

احتمالا پیش آمده که هر چقدر دکمهshy;ها را میshy;زنید از کار افتاده و عملکردی ندارند. گاهی تعمیرکار در تعمیر آیفون تصویری الکتروپیک از دستگاه مولتی متر یا دستگاه بازر استفاده میshy;کند که نشان دهنده خرابی در برد دکمهshy;ها است که اغلب با تعویضی ساده این مشکل حل میshy;شود.

تعمیر برد تصویر در آیفون الکتروپیک

حساسshy;ترین برد در آیفون تصویریاین برد است. به هر حال کار اصلی در یک آیفون تصویری که همان دیدن فرد پشت در است را انجام داده و خراب شدن آن ممکن است به دلیل نقص در بعضی از اجزاء مثل آی سی سوئیچینگ، ای سی رنگ، خازنshy;ها و رگولاتورها باشد که عیب یابی آیفون تصویری الکتروپیک در هر کدام از این بخشshy;ها به عهده تعمیرکار است که باید با حساسیت زیادی کار تعمیر را انجام دهد.

تعمیر برد تغذیه آیفون الکتروپیک

در پایان

ممکن است دچار اختلال شده و از کار بیفتد. این امری طبیعی و مختص تمامی وسایل الکترونیکی است؛ بنابراین تعمیر درست و بی نقص آن بسیار مهم است. به همین دلیل بهتر است جهت تعمیر آیفون تصویری از تعمیرکاری کارشناس و متخصص استفاده کرد.

نصب آیفون تصویری و صوتی

براینصب آیفون تصویری و صوتیمی بایست به متخصصان حاذق در این امر مراجعه نمود زیرا:

 1. نقشه کشی مناسب و دقیق جهت نصب
 2. برق کشی ساختمان
 3. سیم کشی صحیح
 4. انتخاب محل دقیق و مناسب برای نصب آیفون
 5. محاسبه میزان متریال مورد نیاز برای نصب
 6. رعایت نکات ایمنی لازم از صفر تا صد کار
 7. و .

نیازمند متخصصین و تعمیرکاران حرفه ای در این زمینه می باشند تا در نهایت بتوانند کار نصب را بدون دردسر و به اتمام برسانند.

تعمیر کار تخصصی آیفون تصویری

تعمیر کار حرفه ای آیفون تصویری

عصر جدید با آیفون های تصویری

تعمیرکار حرفه ای آیفون تصویری

تعمیر برد اصلی آیفون های تصویری

آیفون تصویری اختصاصی من کدام است؟

تعمیر تخصصی آیفون تصویری

برد ,آیفون ,میshy ,تعمیر ,تصویری ,کار ,آیفون تصویری ,برد اصلی ,آن را ,تصویری الکتروپیک ,برد تغذیه ,آیفون تصویری الکتروپیک ,تعمیر آیفون تصویری ,یابی آیفون تصویری

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها


مطالب اینترنتی × آماتور × تِرُوسگَۀِ آگِر مطالب اینترنتی hole کتاب جامع آزمون صلاحیت بالینی رایگان و به روز عمومی tidastore فروشگاه frectalart